Budowa strony WWW

 

Lata doświadczeń i obcowania z witrynami w sieci WWW sprawiły, że w większości stron internetowych wyróżniliśmy pewne cechy wspólne i prawidłowości. Można wyróżnić główne moduły funkcjonalne. W tym rozdziale chcemy przedstawić ich podział oraz zadania.

schemat strony (szerokość: 565 / wysokość: 750)

Rysunek 1. Schemat budowy strony WWW

 

1. Nagłówek strony

Jest to część odpowiedzialna za prezentację witryny, jej wizytówka. W tej części znajduje się najczęściej logotyp, nazwa oraz elementy graficzne jednoznacznie kojarzące się z prezentowaną treścią i tematem przewodnim witryny. Jeśli serwis składa się z większej ilości stron internetowych, pełni on rolę elementu logicznie łączącego w całość.

 

2. Menu główne

W tym miejscu znajdują się główne opcje każdej witryny. Mogą one prowadzić bezpośrednio do treści lub rozwinięcia pogrupowanych tematycznie podopcji (podmenu).  Najczęściej występujące opcje to:

-         O nas, (informacje o osobie, firmie, instytucji organizacji itp.),  może być rozwinięta np. przez podopcje typu:

   o       Statut,

   o       Przedmiot działalności,

   o       Misja,

   o       Życiorys,

   o       Dokonania,

   o       ...

-         Kontakt (dane teleadresowe):

   o       Dojazd,

   o       Mapa, plan,

   o       Oddziały,

   o       ...

-         Aktualności (informacje o zmianach w witrynie np. pojawienie się nowego asortymentu, galerii, wydarzenia itp.).

-         Oferta (informacje o produktach z podziałem na podkategorie z wybranej branży, świadczonych usługach itp.).

-         Galeria (zbiór zdjęć, prac, grafik, pogrupowany tematycznie lub nie w kategoriach i albumach).

Wymienione wyżej, to najczęściej występujące opcje w menu głównym, ale oczywiście nie jedyne. W zależności od charakteru serwisu (strona osobista użytkownika, firmy, instytucji, organizacji) oraz zakresu treści w nim się znajdujących, opcje te mogą występować w różnych wariantach, kombinacjach i kolejności.

 

3. Podmenu

Jest to rozwinięcie grupy podopcji należących do wybranej opcji menu głównego. Funkcjonuje w przypadku, gdy nie można lub istnieją inne okoliczności uniemożliwiające przedstawienie treści w postaci jednej strony WWW. Przykłady zostały zawarte przy okazji omawiania menu głównego. W przypadku niewielkich stron WWW z mała ilością podstron, podmenu może pełnić rolę menu głównego. W tym przypadku menu główne w górnej części serwisu nie występuje.

 

4. Część główna (treść strony)

Jest to miejsce, w którym prezentowana jest właściwa treść. Pojawia się w tym miejscu po wybraniu opcji z głównego menu lub/i podmenu. Może zawierać tekst, zdjęcia, grafikę, animacje, filmy, a także odnośniki do innych stron serwisu lub stron zewnętrznych. Jest to największy obszar strony.

 

5. Stopka

Znajdują się tu najczęściej informacje o autorach strony lub firmach/osobach będących autorami oprogramowania wykorzystanego przy jej tworzeniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz serwis testowy i poznaj jego możliwości: www.test.kursorek.pl (login: test, aby uzyskać hasło prosimy o kontakt na adres mailowy podany w menu kontakt).

MEDIART 2001-2013 ©