Wklejamy zdjęcia na stronę

Jak już zostało wcześniej wspomniane, przy kopiowaniu tekstu z wcześniej przygotowanych dokumentów nie zostają przeniesione elementy graficzne (zdjęcia). Jednak strona bez zdjęć nie jest zbyt atrakcyjna wizualnie. Mamy więc do dyspozycji trzy drogi aby umieścić w niej elementy graficzne:

-         Znajdujemy w Internecie interesujące nas zdjęcie lub fragment tekstu ze zdjęciem, zaznaczamy go. Używamy skrótu klawiszowego „Ctrl+C" lub wybieramy z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy opcję „kopiuj". Przechodzimy do naszej strony w trybie edycji i używamy skrótu klawiszowego „Ctrl+v" lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję „wklej".

-         W edytorze na naszej stronie (tryb edycji włączony) wybieramy opcję „wstaw obrazek URL" i w oknie „Monit użytkownika eksploratora" wpisujemy adres, pod którym wybrany element graficzny jest umieszczony w Internecie np. „http://e-informator.pl/chojnow_historia/grafika/pseudo_baner.jpg" (rysunek 14).

-         W edytorze na naszej stronie (tryb edycji włączony) wybieramy opcję „wstaw obrazek z bazy". Po ukazaniu się okna „Wstawianie obrazków", wypełniamy formularz „dodawanie nowego obrazka/zdjęcia do bazy" (rysunek 15). Wypełnienie pola opis ma duże znaczenie dla późniejszego jego wykorzystania (łatwiejsza identyfikacja), a także dla osób niewidzących korzystających z przeglądarek wyposażonych w lektora oraz wyszukiwarek internetowych w celu odpowiedniego indeksowania plików graficznych. Następnie klikamy przycisk przeglądaj i wybieramy w otwartym oknie plik graficzny z naszego komputera w formacie gif lub jpg. Kolejnym krokiem jest wybranie maksymalnej szerokości dodawanego elementu. Z listy rozwijanej wybieramy jedną z wyszczególnionych pozycji (np. 375 (1/2 okna) lub 190 (1/4 okna)), wartości są podane w punktach (pikselach) i proporcjach w odniesieniu do zajmowanej powierzchni okna edytora. Jeśli zdjęcie/grafika będzie miało większą szerokość, zostanie automatycznie zmniejszone (nastąpi skalowanie). W przypadku kiedy szerokość będzie mniejsza od wybranej, zostanie zachowana oryginalna wartość. Po tych operacjach klikamy w przycisk „dodaj". W tym momencie musimy się uzbroić w cierpliwość, zdjęcie jest wysyłane do Internetu na serwer. Okres oczekiwania na dodanie zdjęcia do naszej bazy na serwerze zależy głównie od jego wielkości (rozmiar zajmowany na dysku twardym) oraz od prędkości naszego połączenia z Internetem (tzw. upload). Zakończenie operacji dodawania zdjęcia do bazy jest sygnalizowane komunikatem „dodano wpis o id: 2, do bazy grafiki" gdzie numer id jest kolejnym numerem w naszym zbiorze. Od tego momentu możemy wstawić dodane zdjęcie na naszą stronę. Zdjęcia są wyświetlane w grupach po 5 sztuk, a przy każdym z nich zobaczymy opis, rozmiar, nr id, piktogram do usunięcia zdjęcia z bazy (czerwony X) oraz trzy przyciski umożliwiające wklejenie zdjęcia w treść naszej strony („wstaw obrazek", „wstaw lewa", i „wstaw prawa"). Przycisk „wstaw obrazek" służy do umieszczenia elementu graficznego w miejscu gdzie znajdował się kursor przed wywołaniem opcji „wstaw obrazek z bazy". Wstawioną grafikę możemy formatować wówczas jak zwykły tekst - centrować, wyrównywać, zwiększać wcięcia. Nie może on być natomiast oblany tekstem (rysunek 15). Jeśli chcemy aby obrazek był wkomponowany w tekst, musimy użyć przycisku „wstaw lewa" lub „wstaw prawa" w zależności od pozycji umieszczenia obrazku na stronie (rysunek 16).

 

wstawianie obrazka z adresu URL (szerokość: 565 / wysokość: 449)

Rysunek 14. Wstawianie obrazka z adresu URL

 

wstawianie obrazka z bazy (szerokość: 565 / wysokość: 236)

Rysunek 15. Wstawianie obrazka z bazy

 

Grafika wklejona opcją wstaw obrazek (szerokość: 565 / wysokość: 383)

Rysunek 16. Grafika wklejona opcją „wstaw obrazek"

 

Grafika wklejona opcją wstaw lewa (szerokość: 565 / wysokość: 379)

Rysunek 17. Grafika wklejona opcją „wstaw lewa"

 

Dodane elementy graficzne możemy dowolnie przemieszczać w treści strony a także zmieniać ich rozmiar. Z uwagi na fakt, iż zdjęcia po zmianie rozmiaru w edytorze nie wyglądają już tak korzystnie (skalowanie za pomocą przeglądarki internetowej), zaleca się nie korzystanie z tej funkcjonalności. Dobrym sposobem na zachowanie dobrej jakości jest odpowiednie określenie rozmiaru elementu graficznego w trakcie wysyłania go na serwer (dodawania do bazy) lub przygotowania go na komputerze przed wysłaniem w oprogramowaniu do tego celu stworzonym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz serwis testowy i poznaj jego możliwości: www.test.kursorek.pl (login: test, aby uzyskać hasło prosimy o kontakt na adres mailowy podany w menu kontakt).

MEDIART 2001-2013 ©