Tworzymy podmenu

W przypadku gdy nasz serwis internetowy składa się z niewielkiej ilości stron, możemy jako nawigacji po nich użyć „podmenu". Jest to moduł znajdujący się w pionowej belce po lewej stronie. W celu jego tworzenia/aktualizacji musimy być w trybie edycji. W pierwszym polu formularza wpisujemy tytuł odnośnika prowadzącego do naszej strony, a w polu obok wpisujemy jej numer. Następnie klikamy przycisk „dopisz pozycję". Operację powtarzamy tyle razy ile odnośników stron chcemy umieścić w podmenu.

 

podmenu edycja (szerokość: 565 / wysokość: 281)

Rysunek 25. Tworzenie podmenu (tryb „edycji)

 

Zawartość dodanych odnośników w podmenu możemy w każdej chwili zmienić. Tak jak można zmienić ich kolejność (za pomocą strzałki skierowanej w górę) lub usuwać z podmenu (uwaga: usunięcie odnośnika z podmenu nie jest jednoznaczne z usunięciem strony do której prowadził). Każdą zmianę treści odnośników musimy potwierdzić przyciskiem „zapisz". Aby sprawdzić czy odnośniki prowadzą nas tam, gdzie to zaplanowaliśmy, możemy to zrobić w trybie edycji za pomocą klikania w znaki „o" znajdujące się przy wybranych pozycjach. Po przełączeniu w tryb „podglądu" widok podmenu zamienia się na taką samą postać, jaką widzą odwiedzający (rysunek 26).

 

podmenu podgląd (szerokość: 565 / wysokość: 275)

Rysunek 26. Podmenu w trybie podglądu

 

Tworzone podmenu ma nr 1 i jest to domyślne podmenu uruchamiane po wpisaniu adresu naszego serwisu. Tak jak wcześniej zostało to wspomniane, jeśli dysponujemy mała ilością podstron, może to być w zupełności wystarczająco rozbudowana nawigacja. Natomiast jeśli nasz serwis będzie zawierał dużą ilość podstron i będą się one dzieliły na logiczne grupy, będziemy zmuszeni do rozbudowania naszej nawigacji o menu główne (patrz rozdział „Tworzymy menu główne").

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz serwis testowy i poznaj jego możliwości: www.test.kursorek.pl (login: test, aby uzyskać hasło prosimy o kontakt na adres mailowy podany w menu kontakt).

MEDIART 2001-2013 ©