Tworzymy menu główne

Wiele serwisów znajdujących się w Internecie to rozbudowane witryny WWW składające się z dużej ilości powiązanych ze sobą podstron. Aby ułatwić ich organizację stworzyliśmy system nawigacji oparty o menu główne i podmenu. Na temat tworzenia podmenu dowiedzieliśmy się z rozdziału „Tworzymy podmenu", teraz przyszedł czas, aby w naszym serwisie stworzyć więcej takich podmenu. Pierwsze podmenu jakie zostało stworzone otrzymało nr 1, jeśli chcemy dodać następne musimy skorzystać z przycisku „dopisz pozycję" umieszczonego pod banerem nagłówkowym. Aby ten przycisk był widoczny, musimy mieć włączoną opcję „widoczność górnego menu" znajdującą się w module „administracja" w opcji „parametry" (patrz rozdział „Aktualizacja parametrów serwisu"). Po kliknięciu w przycisk „dopisz pozycję" ukaże się nad nim formularz z możliwością wpisania tytułu menu oraz jego numeru. Domyślne wartości dla nowo dodawanej pozycji to „nowe menu", nr 1 (rysunek 27).

 

menu edycja (szerokość: 565 / wysokość: 200)

Rysunek 27. Tworzenie menu głównego (tryb edycji)

 

Jeśli wcześniej dopisaliśmy pozycję dla domyślnego podmenu o numerze 1, należałoby stworzyć dla niego odnośnik w menu głównym. W tym celu zmieniamy wartość „nowe menu" na odpowiednie dla naszego podmenu, wartość 1 pozostawiamy bez zmian i klikamy w przycisk „zapisz" znajdujący się obok. W tym momencie możemy przystąpić do dalszej rozbudowy menu. Klikamy ponownie w przycisk dopisz pozycję, zmieniamy wartości (nazwę i numer) i klikamy przycisk „zapisz". Operację powtarzamy tyle razy ile chcemy utworzyć pozycji w menu głównym. Należy przy tym pamiętać, aby każda pozycja miała swój unikalny numer. Jeśli dwa odnośniki z menu głównego będą miały przypisany ten sam numer, będą prowadziły do tego samego podmenu. Jako numery możemy wykorzystać liczby całkowite dodatnie za wyjątkiem 0 i 10, które to są zarezerwowane dla modułu „aktualności" oraz „galeria". Utworzone menu główne możemy dowolnie edytować, zmieniając nazwy odnośników, numery, kolejność, a także usuwać niepotrzebne już pozycje. Aby zamienić pozycję kolejnością wystarczy przepisać ich zawartość i kliknąć przycisk zapisz, aby usunąć wybraną, należy wyczyścić jej pola i zatwierdzić zmiany. Usunięcie odnośnika do podmenu nie powoduje usunięcia samego podmenu. Do przełączania się w trybie edycji pomiędzy pozycjami menu głównego służą znaki „o" umieszczone przed nazwą odnośnika (rysunek 28).

 

menu rozbudowa (szerokość: 565 / wysokość: 251)

Rysunek 28. Rozbudowa menu głównego (tryb edycji)

 

Po przełączeniu w tryb „podglądu" widok menu głównego zamienia się na taką samą postać, jaką widzą odwiedzający (rysunek 29). Widoczność menu głównego oraz wygląd przycisków towarzyszących odnośnikom możemy zmieniać w module „administracja" w opcji „parametry".

 

menu podgląd (szerokość: 565 / wysokość: 210)

Rysunek 29. Podgląd utworzonego menu głównego

 

Każde menu posiada swoją domyślną stronę, która jest wczytywana zaraz po jego wywołaniu. Nie jest to konieczne, ale jeśli chcesz aby po wybraniu któregokolwiek menu, odwiedzający zobaczył zamiast pustej strony specjalną informację. Musisz utworzyć strony domyślne dla pozycji menu głównego. Numer domyślnej strony dla wybranej pozycji menu to numer podmenu pomnożony przez liczbę 100. Dla przykładu dla odnośnika prowadzącego do podmenu nr 2, domyślna strona to 200, a dla 3 to 300 itd.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz serwis testowy i poznaj jego możliwości: www.test.kursorek.pl (login: test, aby uzyskać hasło prosimy o kontakt na adres mailowy podany w menu kontakt).

MEDIART 2001-2013 ©