Tryb zaawansowany „Pokaż źródło html"

Edytor tekstu wbudowany w nasz system ma duże możliwości. Nie pozawala jednak na wykorzystanie wszystkich funkcjonalności jakie niosą ze sobą języki opisujące strony internetowe tj. HTML, XHTML, JavaScript. Dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad edytowanymi stronami, udostępniony został tryb „pokaż źródło html". Można z niego korzystać zamiennie z trybem graficznym. Między trybami przełączamy się wstawiając/usuwając znacznik przy napisie „Pokaż źródło HTML", który znajduje się pod oknem edytowanej strony.

Do pracy w trybie źródła HTML należy mieć wiedzę na temat języków opisu strony lub chociażby znać ich podstawy. Mimo iż jest to funkcjonalność przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników, można się nią posiłkować nie mając tej wiedzy (patrz rozdział poświęcony wklejaniu filmów).

W trybie „źródła HTML" znikają ze strony piktogramy dotyczące formatowania (górna belka narzędziowa), a zamiast graficznej wizualizacji naszej strony widzimy jej tekstową formę. Tak właśnie naszą stronę widzą przeglądarki internetowe. Nie ma tu zdjęć, grafiki, tabel, kolorów itp. są tylko teksty to wszystko opisujące (Rysunek 18).

 

zrodlo html (szerokość: 565 / wysokość: 312)

Rysunek 18. Tryb „Pokaż źródło HTML"

 

Nie będziemy się w tym miejscu rozpisywać nad edycją strony w tym trybie, bo osoby znające język HTML tego nie potrzebują, a pozostałych odsyłamy do literatury lub materiałów temu zagadnieniu poświęconych. Nadmienimy tylko, że w tym trybie mamy możliwość:

-         edycji interaktywnych formularzy,

-         wstawiania bardziej lub mniej zaawansowanych skryptów napisanych w języku JavaScript,

-         osadzania obiektów multimedialnych tj. filmów, muzyki, animacji itp.,

-         zaawansowanego wpływania na formę tj. nietypowa wielkość i kolory czcionek, niestandardowa budowa tabeli, stosowanie arkuszy stylów (CSS) i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Odwiedź nasz serwis testowy i poznaj jego możliwości: www.test.kursorek.pl (login: test, aby uzyskać hasło prosimy o kontakt na adres mailowy podany w menu kontakt).

MEDIART 2001-2013 ©